Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. (Lk 16, 10)

Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. (Lk 16, 10)
18. januára 2020 andreas

(Dávid Zorvan) Pri vyznaní hriechov niekedy bagatelizujeme svoje previnenia rôznymi prívlastkami. Taký malý, bežný, ľahký, všedný, každodenný hriech. Chceme lepšie vyzerať pred kňazom či pred Bohom. Boh však pozná naše srdcia a každý hriech je pred ním ohavný. V malých skúškach sa ukazuje, či sme pripravení zvládať tie väčšie.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)