Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné. (Mk 10, 27)

Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné. (Mk 10, 27)
17. januára 2020 andreas

(Dávid Zorvan) Keď človek spozná svoju neschopnosť milovať Boha absolútne, môže sa pýtať, ako byť spasený. Kristus ma povzbudzuje slovami: „Bohu je všetko možné.“ Spása je Boží dar. Nič, čo dám Bohu, nestratím, lebo on to nepotrebuje pre seba. Chce to ako pomoc pre nás, aby sme sa vycvičili v láske k nemu. Aby sme sa naučili, ako sa žije v nebi, a mohli dostať v budúcom veku večný život.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)