Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke, a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. (Mk 10, 6 – 8)

Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke, a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. (Mk 10, 6 – 8)
14. januára 2020 andreas

(Dávid Zorvan) Počiatočný Boží plán je jednota muža a ženy. Je to viditeľný znak jednoty v Božej Trojici. Jednota funguje jedine na princípe Božej lásky – agapé: milujem ťa, preto si pre mňa dôležitejší ako ja. Kristus sa zriekol seba samého kvôli nám. Kde niet tejto lásky, niet jednoty. Ani v manželstve, ani v rodine, ani v Cirkvi.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)