Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. (Mk 9, 42)

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. (Mk 9, 42)
13. januára 2020 andreas

(Dávid Zorvan) Môžeme sa pohoršiť nad niečím alebo niekým, ale môžeme sa pohoršiť aj v niečom, teda stať sa horším. Kristus hovorí, že urobiť niekoho horším je horšie, ako keby nás mali zabiť. Kresťan je soľou zeme, ktorá vylepšuje chuť pokrmu. Dnes skúsim niekoho polepšiť, dodať mu chuť.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)