Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. (Mt 4, 17)

Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. (Mt 4, 17)
12. januára 2020 andreas

(Slavomír Zahorjan) Jedna žena mi raz povedala: „Otče, nerozumiem tomu. Do cerkvi chodím, modlím sa, v piatok nejem mäso, na prijímanie chodím a v našej rodine niet Božieho požehnania, naopak, akoby tam pôsobil diabol.“ Spýtal som sa: „Kde žije vaša dcéra?“ „S priateľom u nás,“ odpovedala. Povedal som jej: „Cez ťažký hriech ste do svojho domu otvorili dvere diablovi a čudujete sa? Nemôžete slúžiť dvom pánom. Treba robiť pokánie a zmeniť zmýšľanie. Ak chcete Božie požehnanie, nemôžu žiť nezosobášení pod jednou strechou.

 

Každá obnova, príchod Božieho kráľovstva do našich sŕdc, rodín či farností sa začína pokáním a odprosovaním Boha za naše hriechy. Stačí si otvoriť prvú kapitolu Knihy proroka Nehemiáša. Robte pokánie.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)