Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate. (Mt 11, 28)

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate. (Mt 11, 28)
11. januára 2020 andreas

(Slavomír Zahorjan) Jeden mladý muž z nášho spoločenstva raz povedal: „Pre mňa je najväčší zázrak, ktorý som v spoločenstve objavil, skutočnosť, že Božie slovo je živé, že funguje.“ Ako málo kresťanov verí aj tomuto dnešnému slovu. Sme unavení a preťažení, no neprichádzame ku Kristovi, ale k televízorom, zážitkom, rozkošiam či hriechu. Očakávame úľavu, ale dostávame opak.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)