Keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť. (2 Pt 3, 11)

Keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť. (2 Pt 3, 11)
8. januára 2020 andreas

(Slavomír Zahorjan) V Denníčku svätej Faustíny nachádzame slová: „Dokážeš veľa, ak sa celkom odovzdáš do mojej vôle a povieš: nie ako ja chcem, ale ako je tvoja vôľa, ó, Bože, nech sa mi stane. Vedz, že tieto slová vypovedané z hĺbky srdca v jednom okamihu vynášajú dušu na vrchol svätosti. V takej duši mám zvláštne zaľúbenie.“ Svätosť, to je povolanie každého kresťana!

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)