… on vás bude krstiť Duchom Svätým. (Mk 1, 8)

… on vás bude krstiť Duchom Svätým. (Mk 1, 8)
5. januára 2020 andreas

(Slavomír Zahorjan) Sv. Serafím Sarovský hovorí: „Cieľom kresťanského života je získať Svätého Ducha. Prečo je to tak? Pretože bez neho je Boh vzdialený, Kristus ostáva v minulosti, evanjelium je mŕtvou literou, Cirkev len inštitúciou, autorita nástrojom na ovládanie ľudí, misie propagandou, liturgia spomienkovým rituálom a z kresťanstva ostane len zotročujúca morálka.

 

Ale spolu so Svätým Duchom je vesmír povýšený a stoná v pôrodných bolestiach kráľovstva. Kristus je prítomný. Evanjelium je mocou života. Cirkev je trojičné spoločenstvo. Autorita je oslobodzujúcou službou, misie Zoslaním Svätého Ducha, liturgia pamiatkou a anticipáciou. Ľudské konanie je zbožštené.“

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)