… dali mu meno Ježiš. (Lk 2, 21)

… dali mu meno Ježiš. (Lk 2, 21)
1. januára 2020 andreas

(Slavomír Zahorjan) Unikátne! Meno, ktoré dávajú chlapčekovi. Ježiš – Boh zachraňuje. Verný svojmu menu presne to robí. Aj ľudia dostávajú mená. Pokrstení však majú jedno spoločné – kresťan – pomazaný. Pomazaný k čomu? Aby hlásal radostnú zvesť o Ježišovej záchrane. Sv. Ján Zlatoústy napísal: „Nič nie je zbytočnejšie ako kresťan, ktorý sa nestará o spásu druhých.“

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)