Pastiersky list spišského diecézneho biskupa na slávnosť Svätej rodiny

Pastiersky list spišského diecézneho biskupa na slávnosť Svätej rodiny
29. decembra 2019 andreas
„Počas vianočných sviatkov uvažujeme o Svätej rodine a pred naším duchovným zrakom si premietame rozličné situácie, v ktorých sa ocitlo toto sväté rodinné spoločenstvo Jozefa, Márie aJežiša. Meditujeme nad tým, ako sa Božia Prozreteľnosť postarala o prostredie pozemského života Ježiša Krista,“ píše biskup Štefan Sečka.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/