V nedeľu budeme sláviť sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

V nedeľu budeme sláviť sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
27. decembra 2019 andreas
V nedeľu budeme sláviť sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Tento sviatok sa od roku 1969 slávi v nedeľu po Narodení Pána. Kult Svätej rodiny (Ježiš, Mária a Jozef) má svoje korene už v stredoveku, ale do kresťanskej verejnosti prenikol až začiatkom 17. storočia. Jedným z jeho horlivých šíriteľov bol sv. František Saleský.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/