Sv. Štefan bol prvý Ježišov učeník, ktorý podstúpil mučenícku smrť

Sv. Štefan bol prvý Ježišov učeník, ktorý podstúpil mučenícku smrť
26. decembra 2019 andreas
Meno Štefan znamená koruna. Štefan bol prvým Ježišovým učeníkom, ktorý podstúpil mučenícku smrť. Bol diakonom prvej Cirkvi – ustanovený, aby sa staral o vdovy a o chudobných. O jeho živote sa v krátkosti píše v Skutkoch apoštolov. Štefan neohrozene vyznával svoju vieru, hovoril vo veľkej múdrosti a mnohí sa na jeho kázanie obrátili.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/