Požehnali nové sochy sv. Arnola Janssena a sv. Jozefa Freinademetza

Požehnali nové sochy sv. Arnola Janssena a sv. Jozefa Freinademetza
21. decembra 2019 andreas
P. Arnold Janssen a P. Jozef Freinademetza boli za svätých vyhlásený 5. októbra 2003 na Námestí sv. Petra v Ríme svätým Jánom Pavlom II. Svätý Otec o nich v kázni povedal: Život týchto nových svätých poukazuje, že ohlasovanie evanjelia „predstavuje prvoradú službu, ktorú môže Cirkev poskytnúť každému človeku a celému ľudstvu“.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/