Novým provinciálom Saleziánov dona Bosca na Slovensku bude Peter Timko

Novým provinciálom Saleziánov dona Bosca na Slovensku bude Peter Timko
13. decembra 2019 andreas
Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime ho vymenoval do tejto úlohy vo štvrtok 12. decembra, na základe oboznámenia sa s mienkou slovenských saleziánov a po hlasovaní svojej rady. Provinciál je menovaný do svojho úradu na šesť rokov a môže byť v tejto úlohe znovu potvrdený.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/