A všetok ľud, len čo ho zazrel, užasol. (Mk 9, 15)

A všetok ľud, len čo ho zazrel, užasol. (Mk 9, 15)
12. decembra 2019 andreas

(Matúš Verba) Táto doba je dobou reklamy a bilbordov. Snahou mnohých je ohúriť spevom, krásou, talentom… Toto si určite svet všíma. Ježiša ľud len zazrel a užasol. Muselo z neho niečo špeciálne vyžarovať. Taký má byť aj ten, kto v sebe nosí Krista. Nemá zaujať zlobou, klebetami a perfektnosťou, ale správaním podriadeným Kráľovi. Pane, pomôž mi, aby som ohúril tebou.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)