Ale do dediny nechoď! (Mk 8, 26)

Ale do dediny nechoď! (Mk 8, 26)
10. decembra 2019 andreas

(Matúš Verba) Ježiš robí dve úžasné veci – uzdravuje slepca a vyvádza ho z dediny. Nechce, aby sa tam vrátil. Mnohokrát túžime, aby sa Ježiš dotkol našej choroby, pokazených vzťahov a krížov. On sa skutočne chce dotýkať toho, čo je choré. Ale veľakrát nás chce tiež vyviesť zo stavu hriechu. Dovolím mu, aby sa ma rukou iba dotkol, alebo aby ma ňou aj vyviedol z toho, čo ma ničí? Pane, vyveď ma a uzdrav.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)