Podobá sa kvasu… (Lk 13, 21)

Podobá sa kvasu… (Lk 13, 21)
7. decembra 2019 andreas

(Radoslav Záhorský) Dnešná doba má mnoho pomenovaní a jedným z nich je to, že je zvláštna. Zvláštna preto, lebo nik nechce prevziať zodpovednosť na svoje plecia. Badáme to v politike, v práci, v rodine, ba aj v apoštoláte. Byť kvasom v tomto svete je nemoderné. Úlohou nás kresťanov je prekvasiť tento svet láskou, ochotou či vierou, lebo ak to neurobíme my, prídu iní a tí „prekvasia“ tento svet svojou chorou náukou o Bohu, o človeku, ale aj o hodnotách. Nedajme im možnosť a vezmime túto úlohu na seba, lebo iba tak sa staneme skutočnými a zodpovednými kresťanmi.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)