Slovo medzi nami na Advent: Putovanie a ticho

Slovo medzi nami na Advent: Putovanie a ticho
5. decembra 2019 andreas

Slovo medzi nami na Advent hovorí o čase ticha a putovaní –
Márie i mudrcov. Čitatelia v ňom nájdu aj ďalší text o modlitbe
oslobodenia a úryvok z Vianočnej novény sv. Alfonza.

Vydavateľ americkej
verzie časopisu Jeff Smith na
začiatku svojho úvodníka vyjadruje radosť, že k adventnému putovaniu so Slovom
medzi nami
  sa pripája jeden
a pol milióna ľudí, ktorí ho v rôznych jazykových verziách čítajú po
celom svete. Všetkých pozýva, aby každý
deň tohto Adventného obdobia sedeli pri Pánových nohách. Editor slovenského
vydania Lukáš Vaník píše, že Boh sa stal jedným z nás, a teda prežíva všetko spolu s nami. Cieľom Adventu je
pripraviť sa na príchod Spasiteľa, ktorý môžeme najmä vďaka Eucharistii
prežívať spolu s Ním.

Pozorujme a čakajme so Zachariášom – to je podtitul
prvého článku. O neho sa môžeme naučiť prijímať dar tichej kontemplácie,
pretože jeho viera sa prehĺbila práve v období ticha a modlitby.
V druhom texte sa pripojíme k Márii, keď sa vydáva na vôbec prvé
adventné putovanie. Pokúsime sa tiež pochopiť, že jej príbeh je zároveň aj
naším príbehom a jej cesta aj našou cestou. Téma čísla dominuje aj
v článku Putovanie mudrcov – keď ich hviezda priviedla k príbytku
Svätej rodiny, klaňali sa Pánovi; od nich sa učíme prinášať Bohu poklady svojho
srdca. Príbeh prvého mučeníka sv. Štefana v nás môže zväčšiť dôveru
v Božie milosrdenstvo a upevniť v presvedčení, že Boh túži nám
i našim blízkym priniesť uzdravenie a útechu.

V článku o „objavení
Matky“ – Panny Márie Guadalupskej – hovorí jeho autorka Eileen Morganová
o tom, ako uverila jej posolstvu a vďaka nemu jej dcéra zázračne
prežila a vyliečila sa zo zriedkavej formy rakoviny. Michael Rivera
opisuje, že napriek zlému a sebeckému rozhodnutiu, keď otehotnela jeho
pätnásťročná dcéra, zažil Božie odpustenie. Bohuš Živčák rozpráva príbeh
rehoľnej sestry, pre ktorú bola modlitba oslobodenia ako veľké objatie Boha,
kde sa jej pohľad stretol s Jeho pohľadom lásky, a tak rozlomil jej
putá neslobody.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne
a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery
a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý
deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese
predplatne@smn.sk.  

Twitter

Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier

https://redemptoristi.sk/slovo-medzi-nami-na-advent-putovanie-a-ticho/
(Automatický prebrané z Oficiálnej stránky redemptoristov na Slovensku.)