Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. (Lk 21, 33)

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. (Lk 21, 33)
5. decembra 2019 andreas

(Radoslav Záhorský) Ľudia sa zapodievajú poväčšine prvou časťou tejto Ježišovej predpovede. Pretriasa sa téma o konci sveta. Kedy sa to stane? Čo tomu bude prechádzať? Aké budú okolnosti a kto sa zachráni? Nie je však dôležité ani potrebné pre nás kresťanov poznať obdobie či dátum. Podstatné je, aby bol náš život prežitý v plnej zodpovednosti za svoju spásu a v očakávaní Božieho kráľovstva.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)