Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie… (Lk 20, 27)

Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie… (Lk 20, 27)
2. decembra 2019 andreas

(Radoslav Záhorský) Aj keď tu saduceji prichádzajú s jasným cieľom zosmiešniť Ježiša, tak pre nich, ako aj pre mňa, je to znova moment, keď sa môžem uistiť o Božej starostlivosti o človeka. Kristus im nevyčíta ich neznalosť, ale uisťuje ich v jednej dôležitej veci. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. A ako sa modlíme: „Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove“ (Ž 118, 17), tak sme aj my pozvaní k večnému životu a k tomu, aby sme chválili Pána navždy. Len mi, Pane, daj silu a rozum na to, aby som premáhal nástrahy života a prišiel k tebe.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)