Katolícke biblické dielo na Slovensku sa zapojí do Roka Božieho Slova

Katolícke biblické dielo na Slovensku sa zapojí do Roka Božieho Slova
30. novembra 2019 andreas
KBD je cirkevnou organizáciou zriadenou Konferenciou biskupov Slovenska s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Ružomberku. Jeho hlavným cieľom je vykonávať biblický apoštolát a napomáhať biblickú animáciu pastoračnej činnosti Cirkvi. Od 3. októbra 2019 je jeho riaditeľom kňaz Spišskej diecézy Anton Ziolkovský.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/