Ďalšie dišputy pod hradom budú o doprevádzaní ťažko chorých ľudí

Ďalšie dišputy pod hradom budú o doprevádzaní ťažko chorých ľudí
28. novembra 2019 andreas
Dišputy pod hradom sa uskutočnia v utorok 3. novembra 2019 o 18:00 v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda na Pribinovom námestí č. 3 v Nitre. Cyklus dišpút pod hradom sa začal minulý rok v jeseni. Organizátori si pozývajú osobnosti, ktoré sú odborníkmi vo vybranej téme.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/