Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? (Lk 10,40)

Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? (Lk 10,40)
21. novembra 2019 andreas

(Michal Vasiľ) Výčitka. Tak sme si zvykli používať ju voči blížnym, že v ťažkých situáciách ju neváhame použiť aj voči Bohu. Pane, prečo dovolíš, prečo nevidíš, prečo nedbáš… Niekedy by nám mohol odpovedať ako Marte: „Veď to si si vybrala/vybral.“ Inokedy: „To je dôsledok ľudskej slobody či hriechu“. Alebo: „To je skúška. Ak v nej obstojíš, získaš večnú odmenu.“ Skôr ako výčitku adresujme Bohu prosbu: „Pane, pomôž mi, aby som vždy počúval Božie slovo a zachovával ho.“

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)