Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. (Lk 17, 37)

Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. (Lk 17, 37)
19. novembra 2019 andreas

(Michal Vasiľ) Najväčšiu rýchlosť na našej planéte, viac ako 300 km/h pri strmhlavom lete dosiahne sokol sťahovavý. Tak aj supy, orly a ostatné dravce sa obrovskou rýchlosťou dokážu spustiť na korisť či mrcinu. Syn človeka príde tiež rýchlo a nečakane, aby rozsúdil ľudí podľa ich skutkov: „Ako pastier oddeľuje ovce od capov.“ (Mt 25, 32) Aj v Lótových časoch Sodomčania, ako mnohí ľudia dnešnej doby, mali záujem len o telesné potreby. Keď sa naplnil čas, nebolo už úniku.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)