V Bojničkách sa stretli zástupcovia pastorácie mládeže MEKT projektu

V Bojničkách sa stretli zástupcovia pastorácie mládeže MEKT projektu
12. novembra 2019 andreas
V dňoch 11. – 12. novembra 2019 sa v Diecéznom centre mládeže Archa v Bojničkách stretli zástupcovia pastorácie mládeže z krajín tzv. MEKT projektu – Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Bosny-Hercegoviny, Maďarska a Slovinska. Cieľom stretnutí je užšia spolupráca pastorácie mládeže v regióne a výmena skúseností.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/