Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery. (1 Tim 1, 5)

Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery. (1 Tim 1, 5)
11. novembra 2019 andreas

(Michal Vasiľ) Možno lásku prikázať? Pavol to píše ako príkaz nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Teda ako môžeme tento príkaz naplniť? Timotejovi však píše, že láska musí vychádzať z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery. Pracujme preto najprv na očistení svojho srdca od všetkého, čo ho poškvrňuje. Potom s vierou prosme o odpustenie hriechov a zmierenie s Bohom. Tak pre nás už nebude láska prikázaním, ale čímsi celkom prirodzeným.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)