Minoriti si pripomenuli mučeníctvo mladého novica Štefana Iglódyho

Minoriti si pripomenuli mučeníctvo mladého novica Štefana Iglódyho
8. novembra 2019 andreas
Slovenská minoritská kustódia si v obci Rad (okres Trebišov) pripomenula 380. výročie mučeníckej smrti mladého novica Štefana Iglódyho. Duchovný otec a veriaci farnosti Rad pripravili bohatý duchovný program: adoráciu Najsvätejšej sviatosti, slávnostnú svätú omšu a procesiu k miestu, kde bol kedysi minoritský kláštor.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/