Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. (Lk 13, 2 – 3)

Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. (Lk 13, 2 – 3)
7. novembra 2019 andreas

(Marek Valenčík) Tragické udalosti priťahujú pozornosť človeka. Máme ich dennodenne v televízii. Pán Ježiš nám dáva ponaučenie, aby nás tragédie, ktoré vidíme okolo seba, viedli k pokániu. Čo je to pokánie? Zmena zmýšľania, obrátenie sa k Bohu, odvrátenie sa od hriechu.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)