Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. (Lk 12, 42 – 43)

Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. (Lk 12, 42 – 43)
5. novembra 2019 andreas

(Marek Valenčík) Dávať načas určený pokrm. Pravidelné činnosti sa časom stanú rutinou. Ale rutina je potrebná pre našu duchovnú stálosť. Pribíja nás k prítomnosti. A s Bohom sa stretávame v prítomnosti. Pamätajme na to pri našej každodennej práci, našej každodennej modlitbe, liturgii…

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)