Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev. (Lk 12, 22 – 23)

Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev. (Lk 12, 22 – 23)
4. novembra 2019 andreas

(Marek Valenčík) Za svätým Teodosijom raz prišli jeho učeníci, lebo nemali chleba a blížila sa Pascha. Teodosij im povedal: „Bratia, vari sa sila nášho Boha oslabila? Majte vieru. Ako sa Boh postaral o izraelský ľud, ako nasýtil zástupy piatimi chlebami, tak sa postará aj o nás.“ A skutočne. V predvečer Paschy pred monastierom zastavil človek s nákladom potravín. Všetok tovar nechal v monastieri mníchom. Boh sa postaral a stará sa aj dnes o toho, kto ho hľadá.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)