Spoluprácu veriacich v komunizme približuje výstava „Bratia vo viere“

Spoluprácu veriacich v komunizme približuje výstava „Bratia vo viere“
31. októbra 2019 andreas
Vzájomnú pomoc veriacich v socialistickom bloku približuje v budove Národnej rady SR výstava Bratia vo viere. S jej slávnostným otvorením bol spojený aj seminár a premietal sa dokumentárny film Stopy v snehu. Výstava je výsledkom spolupráce ÚPN s poľským Inštitútom národnej pamäti a Poľským veľvyslanectvom na Slovensku.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/