Len vás, bratia, prosíme, aby ste v tom čoraz viac rástli a usilovali sa žiť pokojne… (1 Sol 4, 10 – 11a)

Len vás, bratia, prosíme, aby ste v tom čoraz viac rástli a usilovali sa žiť pokojne… (1 Sol 4, 10 – 11a)
30. októbra 2019 andreas

(Marek Valenčík) Viera a láska idú spolu ruka v ruke. Jeden pustovník učil svojho žiaka takto: „Viera závisí od toho, ako niekto miluje Boha. Koľko miluješ, toľko veríš a koľko veríš, toľko miluješ.“ Božie slovo hovorí, že máme rásť v láske. Pane, posilňuj nás, aby sme rástli v láske a s ňou rástla aj naša viera.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)