A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým… (1 Sol 3, 12)

A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým… (1 Sol 3, 12)
29. októbra 2019 andreas

(Marek Valenčík) Nad všetkým v našom živote nech stojí Pán Ježiš. Ak chceme milovať, prijímať druhých, prijímať svoje kríže, sami to nedokážeme. Pán je ten, kto posilňuje a zveľaďuje naše vzájomné vzťahy, či v rodinách, práci, alebo v spoločenstve. Nezabúdajme ho o to prosiť každý deň.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)