… a poslali sme Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka na Kristovom evanjeliu, aby vás utvrdil a povzbudil vo viere… (1 Sol 3, 2)

… a poslali sme Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka na Kristovom evanjeliu, aby vás utvrdil a povzbudil vo viere… (1 Sol 3, 2)
28. októbra 2019 andreas

(Marek Valenčík) Povzbudenie. Potrebujeme ho. Hlavne keď sa nám nedarí, keď veci idú ťažko, keď sa nám nechce. Aj nám Pán posiela Timotejov – našich bratov a sestry, aby sme sa ich dobrým slovom, skutkom a príkladom nechali povzbudiť, a tak rástli vo viere a láske. Nehľadajme na svojich blížnych ich nedostatky, ale povzbudenie.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)