Ty sa teda, syn môj, upevňuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi. (2 Tim 2, 1)

Ty sa teda, syn môj, upevňuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi. (2 Tim 2, 1)
26. októbra 2019 andreas

(Peter Tirpák) Svet reklamy ponúka mnoho produktov na to, aby bol človek úspešný, obľúbený… Cesta Kristovho učeníka je iná. Hoci sv. Demeter zastával vysoký úrad, vieru verejne vyznával. Skončil vo väzení, odkiaľ požehnal sv. Nestora na boj s nepremožiteľným cisárskym gladiátorom Lyjom. Ten sa postavil proti Lyjovi s krížom v rukách a porazil ho. Keď sa cisár dozvedel, že to bol práve Demeter, kto požehnal Nestora, poslal za ním svojich vojakov, a tí ho prebodli kopijami. Milosť je Boží dar, ktorý nám pomáha žiť dobrý kresťanský život. Bez milosti nemôžeme veriť, obrátiť sa ani konať dobro.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)