Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. (Gal 1, 19)

Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. (Gal 1, 19)
23. októbra 2019 andreas

(Peter Tirpák) Dnes si pripomíname sv. apoštola Jakuba Mladšieho. Aramejčina bola chudobná na slová, napr. pomenovanie brat sa používalo nielen pre rodného brata, ale aj pre blízkeho príbuzného. Z jeho života poznáme viac podrobností. Historik Eusebius o ňom píše ako o svätcovi, ktorý sa dlho a veľa modlil, a žil prísnym spôsobom života. Bol horlivý pri ohlasovaní evanjelia Židom a ľud si ho ctil ako spravodlivého. Význam jeho mena je „ten, ktorý nasleduje Boha“. Nasledujme Boha v každom dni, aby sme na príhovor sv. Jakuba boli dobrými apoštolmi v dnešnej spoločnosti.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)