Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. (Lk 11, 1)

Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. (Lk 11, 1)
22. októbra 2019 andreas

(Peter Tirpák) Nepoznáme obsah modlitby, ktorú učil Ján Krstiteľ učeníkov, no môžeme povedať, že išlo o modlitbu, ktorou človek uznával Božiu všemohúcnosť. Náš Boh nepotrebuje nijaké obety na vydobytie si jeho priazne. Náš Boh nič nepotrebuje: v modlitbe iba žiada, aby sme mali otvorený kanál komunikácie a stále objavovali, že sme jeho nadovšetko milovanými deťmi.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)