A preto sa usilujeme páčiť sa mu… (2 Kor 5, 9a)

A preto sa usilujeme páčiť sa mu… (2 Kor 5, 9a)
19. októbra 2019 andreas

(Peter Tirpák) Apoštol Pavol v Druhom liste Korinťanom hlbšie analyzuje zjavené pravdy. Jednou z nich je náuka o posledných veciach človeka. Aj o viere v posmrtný život. Večný život je síce darom, ktorý na základe Božej milosti dostávame zadarmo, napriek tomu Kristus bude náš život súdiť. Budeme odmenení za to, ako sme žili. Nikdy nemôžeme Božiu milosť používať ako výhovorku pre lenivosť.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)