Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. (Lk 8, 5)

Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. (Lk 8, 5)
13. októbra 2019 andreas

(Anton Uhrín) V časoch Ježiša sa to takto robilo bežne. Skôr narodení to zažili aj u nás. Možno sa tento spôsob niekde zachoval dodnes. Platí to aj o iných činnostiach. Orie sa modernejšie, no orba ostala. Kosí sa modernejšie, no kosba či žatva ostala. Drevo sa ťaží modernejšie, no ťažba ostala.

 

Ježiš hovorí podobenstvo o rozsievačovi, ktoré potom vysvetľuje. Prirovnáva ho k ohlasovaniu Božieho slova. Môžeme teda povedať, že aj dnes sa Božie slovo ohlasuje modernejšie – cez rozhlas, televíziu, internet, no ohlasovanie ostalo. Ohlasovanie Božieho slova je teda dôležité a potrebné. Modernejší spôsob sa usiluje o to, aby bolo efektívnejšie a prinieslo čo najväčšiu úrodu. No semeno Božieho slova sa nemení, je vždy to isté, včera, dnes a naveky. Lebo to slovo je Boh.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)