Žiaci a klienti z Domu svätej Anny prijali plnosť kresťanskej iniciácie

Žiaci a klienti z Domu svätej Anny prijali plnosť kresťanskej iniciácie
9. októbra 2019 andreas
„Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo,“ povedal Kristus. Na naplnenie týchto slov sa v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni uskutočnila slávnosť udelenia sviatostí zmierenia a Eucharistie. Tieto sviatosti prijalo spolu sedem žiakov ŠZŠ sv. Anny a dvaja klienti Domu sv. Anny.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/