K svätorečeniu Johna Henryho Newmana vydal SSV jeho Apológiu

K svätorečeniu Johna Henryho Newmana vydal SSV jeho Apológiu
8. októbra 2019 andreas
John Henry Newman ako uznávaný duchovný Anglikánskej cirkvi a univerzitný kazateľ v Oxforde sa usiloval o mravnú a náboženskú obnovu anglikanizmu. Jeho cieľom bolo dokázať, že Anglikánska cirkev nie je iba anglickým národným dedičstvom, ale pravou Kristovou cirkvou. Po siedmich rokoch ťažkých vnútorných bojov konvertoval.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/