P. Michael Brehl: „Pápež František je príkladom ducha sv. Alfonza“

P. Michael Brehl: „Pápež František je príkladom ducha sv. Alfonza“
5. októbra 2019 andreas

V rozhovore pre The New Life generálny predstavený redemptoristov analyzuje svoju Kongregáciu, cirkev a Františkov pontifikát.

V súčasnosti je vo viac ako 80 krajinách sveta prítomných takmer 5 000 členov tvoriacich Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa. „Na každom kontinente je situácia iná,“ vysvetľuje generálny predstavený Michael Brehl pre New Life. Kým v Ázii zvyšovaním počtu povolaní počet členov aktuálne narastá, v Európe a Severnej Amerike dochádza k ich úbytku. „Máme veľa starších spolubratov a málo mladých,“ hovorí. A v Latinskej Amerike ostáva číslo rovnaké. „Napríklad taká Brazília je krajinou s najvyšším počtom redemptoristov na svete,“ dodáva Brehl. „Čo však majú všetky kontinenty spoločné, je záväzok Kongregácie spolupracovať s laikmi, ženami aj mužmi, pripravenými a formovanými pre misie s nami.“

Ako redemptoristi uskutočňujú svoje misijné povolanie dnes?

Záleží to od miesta. V Latinskej Amerike a Európe, ktorých kultúra má veľmi silné katolícke zvyky, môžeme robiť ľudové misie a formovať komunity. Nie však v Ázii, kde je v dôsledku viacerých kultúr menej kresťanov. Tam sa naše misijné pôsobenie uskutočňuje vo sfére vydávania svedectva a sociálneho apoštolátu. Všetky kontinenty sú však prepojené a vo veľkej miere sa zaoberáme pastoráciou mládeže. Počas mojej nedávnej návštevy Španielska som sa zúčastnil stretnutia v Kláštore Espino (Burgos) s viac ako 350 mladými ľuďmi a spolubratmi zaoberajúcimi sa pastoráciou mládeže v našej Kongregácii.

Ďalšou skutočnosťou sú svätyne, ako je napríklad Aparecida v Brazílii. Mnohé z nich sú zasvätené našej Matke ustavičnej pomoci. Sú to veľmi obľúbené pútnické miesta a predstavujú ďalšiu príležitosť pre evanjelizáciu a povzbudenie mnohých ľudí, aby po skončení púte ešte hlbšie žili svoj vzťah s Bohom a Ježišom vo svojich vlastných farnostiach. Každá svätyňa tiež pracuje na sociálnych projektoch, aby prehĺbila vzťahy s biednymi a opustenými.

Začala sa už aplikovať do života postsynodálna exhortácia Christus Vivit, zameraná na pastoráciu mládeže?

Je pre nás potešením vidieť význam, ktorý pápež František pripisuje pastorácii mladých. Najmä preto, že v exhortácii nepristupuje k pastorácii s perspektívou, že je to „pre“ mladých ľudí – poúčať ich alebo im niečo dať – ale že je to skôr apoštolát „s“ mladými. Je to pastorácia mládeže, ktorá v sebe zahŕňa mladých ľudí v cirkvi, v Ježišovej misii.

S mladými ľuďmi, ktorí túžia byť súčasťou mnohých sociálnych projektov, ktorí chcú byť dobrovoľníkmi, sme napríklad vybudovali niekoľko škôl a sirotincov v Afrike. Dobrovoľníkov sme tiež vyslali pracovať s deťmi so špeciálnymi potrebami. Je to pastorácia, ktorá chce prepojiť mladých ľudí v našej misii s tými, ktorých svet spomedzi seba vylúčil. Nie je to len o duchovných cvičeniach a rozjímaní, hoci aj to je dôležité; je to o vzájomnej spolupráci na misijnej činnosti. Toto leto bolodobrovoľníkmi vo viacerých kútoch sveta 80 mladých ľudí zo Španielska. V niektorých krajinách, napr. v Nemecku, je pre chlapcov typické, že sú pred odchodom na vysokoškolské štúdium jeden rok dobrovoľníkmi. Mladí ľudia chcú byť tiež tými, ktorí niečo zmenia, nielen byť prijímateľmi.

Pápež František začal už 7. rok svojho pontifikátu. Ako vnímate jeho úradovanie?

Keď pápeža Františka počúvame a keď čítame jeho exhortácie, môžeme zachytiť ducha Spasiteľa. Ducha cirkvi, ktorý vychádza von, ktorý je na ustavičnej misii, aby priniesol dobrú zvesť ostatným, najmä ľuďom na periférii; nie však iba slovami, ale aj gestami, svedectvom života, konkrétnymi skutkami láskavosti a prijatia. Pre nás je Francesco príkladom ducha svätého Alfonza. (…)

(www.vidanuevadigital.com – publikované 15.09.2019)

Preklad: Barbora Polomská

—-
Twitter

Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier

https://redemptoristi.sk/p-michael-brehl-papez-frantisek-je-prikladom-ducha-sv-alfonza/
(Automatický prebrané z Oficiálnej stránky redemptoristov na Slovensku.)