Nie že by som ho bol už dosiahol alebo že by som bol už dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. (Flp 3, 12)

Nie že by som ho bol už dosiahol alebo že by som bol už dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. (Flp 3, 12)
4. októbra 2019 andreas

(Anton Uhrín) Poznáte zábavnú reláciu Nikto nie je dokonalý? Aj veľký apoštol Pavol napriek svojej veľkej viere a oddanosti Kristovi hovorí, že ešte nie je dokonalý, ale beží, aby sa ním stal vďaka tomu, kto sa ho už zmocnil. Nechať sa zmocniť Kristom znamená stať sa dokonalým, svätým, blaženým.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)