Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. (Lk 7, 22)

Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. (Lk 7, 22)
3. októbra 2019 andreas

(Anton Uhrín) Je navarené, nakúpené, poupratované… – konkrétne skutky, nie iba slová. Ježiš Jánovým učeníkom neodpovedá slovami, hoci by mohol. Odpovedá jasnými skutkami Mesiáša. Skutky sú teda najjasnejším a najpresvedčivejším dôkazom našej lásky i našej viery. Pozri sa na svoje skutky.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)