Tá mala sestru Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. (Lk 10, 39)

Tá mala sestru Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. (Lk 10, 39)
1. októbra 2019 andreas

(Anton Uhrín) Ak by k nám domov prišiel Svätý Otec či iná významná osobnosť, všetko by hneď išlo bokom, žiadna práca by vtedy nebola dôležitá. Práve to pochopila Mária. Prichádza sám Boží Syn, Ježiš Kristus, a v tej chvíli nemôže byť nič dôležitejšie. A prichádza aj dnes – v modlitbe, v liturgii, v Eucharistii, v núdznom, blížnom. Sadni si a počúvaj slová večného života.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)