V Kamanovej posvätili vynovený filiálny chrám Povýšenia sv. Kríža

V Kamanovej posvätili vynovený filiálny chrám Povýšenia sv. Kríža
27. septembra 2019 andreas
Za účasti farského spoločenstva veriacich akt konsekrácie vykonal generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek počas slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval s farárom farnosti Ludanice Dušanom Kajanovičom  a ďalšími kňazmi. Realizátorom celej rekonštrukcie kostola bola firma Petra Čambala Gloria Dei zo Zavaru.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/