Modlite sa v každom čase v Duchu. (Ef 6, 18)

Modlite sa v každom čase v Duchu. (Ef 6, 18)
20. septembra 2019 andreas

(Slavomír Tarasovič) Dnes ťa apoštol Pavol pozýva, aby si sa v každej modlitbe nechal viesť Duchom. Modlitba nie je o presných počtoch ani formulkách, ktoré vieš naspamäť, ale o stretnutí s Láskou. Ak sa sústredíš len na to, aby si sa pri modlitbe nepomýlil a aby si na nič nezabudol, môže ti uniknúť to hlavné: že si pri Otcovi. Pamätaj, že nie tvoja modlitba, ale jeho prítomnosť a láska vyháňajú všetky strachy z tvojho života.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)