KBS udelila opäť ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou

KBS udelila opäť ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou
19. septembra 2019 andreas
Dvaja noví laureáti si prevzali ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou (rozumom) Fides et ratio. Cenu im udelila KBS. Urobila tak na návrh jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorej predsedá ordinár Mons. František Rábek. Ceremoniál sa uskutočnil v Primaciálnom paláci. Ocenenie si prevzali prof. Ján Grác a doc. Miroslav Saniga.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/