… divili sa milým slovám… (Lk 4, 22)

… divili sa milým slovám… (Lk 4, 22)
19. septembra 2019 andreas

(Slavomír Tarasovič) Nazaretčania sa divili milým slovám, ktoré vychádzali z Ježišových úst. Pravdou je, že aj ty budeš prekvapený z toho, ako pekne o tebe hovorí Boh, potešený z toho, čo ti zjaví, ako ťa vidí a čo si o tebe myslí. Bohu robí veľkú radosť, keď ťa môže potešiť slovom. Preto príď aj dnes do jeho blízkosti, aby si sa v jeho očiach uvidel v pravde: ako nádherný a vzácny, ako jeho perla, za ktorú s radosťou položil svoj život.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)