Ty si môj milovaný Syn… (Lk 3, 22)

Ty si môj milovaný Syn… (Lk 3, 22)
16. septembra 2019 andreas

(Slavomír Tarasovič) Možno si natrafil v živote na veriacich, ktorí ti ako prvú vec spojenú s vierou predstavili zákony a nariadenia: si veriaci, preto musíš chodiť v nedeľu do chrámu, nezabíjať, neklamať, nesmilniť, nekradnúť, ráno a večer sa pomodli a potom pôjdeš do neba. To však z teba nerobilo syna, ale otroka. To, čo ti nebeský Otec vždy chcel povedať, je: ,,Tak veľmi ťa milujem!“ a nie: ,,Snaž sa robiť veľa!“ Uver tomu, že nemiluje tvoje skutky, ale teba. Chce teba.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)